Creating filtered version of banner image.

blog

Ψάχνεις μουσικό εκδότη;

Ένας συνθέτης / στιχουργός που δεν υπογράφει με τον εκδοτικό όμιλο μιας δισκογραφικής εταιρίας ή δεν ηχογραφεί μόνος τα τραγούδια του, μορεί είτε να ιδρύσει εκδοτική εταιρεία, είτε να συνεργαστεί με ανεξάρτητο εκδότη.

Πώς ο συνθέτης / στιχουργός αξιολογεί έναν πιθανό εκδότη; Πολύ προσεκτικά. Οι καρχαρίες και οι λύκοι κυριαρχούν όπου υπάρχουν πολλά λεφτά. Αν ένας νέος δημιουργός αγωνίστηκε για να τραβήξει το ενδιαφέρον ενός εκδότη, μπορεί να μπεί στον πειρασμό να υπογράψει με οποιουδήποτε όρους: φοβάται να θέσει δύσκολες ερωτήσεις, μήπως χάσει τη συμφωνία. Αλλά κινδυνεύει να τα χάσει όλα, αν αυτές δεν ερωτηθούν και δεν απαντηθούν ικανοποιητικά.


 

Ποιά είναι η φήμη του εκδότη ως προς την ακεραιότητά του; Οι πληροφορίες σας, είναι αξιόπιστες και τρέχουσες;

Πόσο καλή είναι η ηγεσία της επιχείρησης; Πόσο ικανή; Πόσο σταθερή;

Ποιο είναι το μακροπρόθεσμο ιστορικό της επιχείρησης; Μήπως απλώς εκμεταλεύεται εναν παλιό κατάλογο τίτλων, ή δραστηριοποιείται σήμερα με σύγχρονο υλικό;

Η εταιρεία κερδίζει χρήματα; Ποιός το λέει?

Ποιός, μέσα στην εταιρία, ενδιαφέρεται για σάς και το υλικό σας; Ξέρετε τον ίδιο ή έχετε να κάνετε με κάποιον κατώτερο; Υπάρχει τουλάχιστον ένα άτομο στην επιχείρηση που του αρέσουν τα τραγούδια σας προσωπικά, ώστε να υπερασπιστεί εσάς και το υλικό σας; Αυτό το είδος προσωπικού ενθουσιασμού, σπάνιο στη σημερινή αγορά, είναι συχνά το κλειδί μιάς επιτυχημένης προώθησης.

Ποιοι είναι οι πόροι της επιχείρησης; Έχει επαφές με παραγωγούς και άλλους σημαντικούς ανθρώπους της βιομηχανίας, όπως μουσικούς επιμελητές σε κινηματογράφο, τηλεόραση, ραδιόφωνο; Συμφωνεί η εταιρεία να παράγει (βλ. χρηματοδοτεί) ποιοτικά demos των τραγουδιών σας; Διαθέτει η εταιρεία κεφάλαιο κίνησης για να ανταπεξέλθει σε δύσκολες οικονομικά περιόδους;

Εάν τα τραγούδια σας γίνουν επιτυχίες, η εταιρία αντιλαμβάνεται την οικονομική σημασία ποικίλων διαφορετικών εκδόσεων; Μπορεί να διαπραγματευτεί συμβάσεις αδειοδότησης με το εξωτερικό, για να μεγιστοποιήσει το απο εκεί εισόδημα;

Έχει εμπειρία στην αδειοδότηση για ψηφιακές χρήσεις;

 Η απόφαση της υπογραφής εκδοτικής σύμβασης πρέπει να βασίζεται στον άνθρωπο-εκδότη ή στην επιχείρηση που θα εκμεταλλευτεί καλύτερα τη μουσική σε βάθος χρόνου. Είναι ο εκδότης πραγματικός επαγγελματίας με την τεχνογνωσία και τις επαφές για να εκμεταλλευτεί αυτά τα πνευματικά δικαιώματα διεθνώς; Ή παρουσιάζεται μόνον ως εκδότης, λειτουργώντας ως υπηρεσία συλλογής δικαιωμάτων του συγγραφέα; Αυτές τις μέρες, ένα υψηλό ποσοστό λεγόμενων εκδοτών λειτουργεί κυρίως ως τράπεζα, συλλέγοντας και εκταμιεύοντας χρήματα, χωρίς πραγματικό ενδιαφέρον για τον συγγραφέα ή τη μουσική του.

Απόσπασμα από το "Μουσικό επάγγελμα - Τέχνη και Επιχείρηση"


Μια εκδοτική σύμβαση πρέπει να προβλέπει τουλάχιστον ότι:

Ο δημιουργός εγγυάται ότι η σύνθεση είναι μοναδικό, αποκλειστικό και πρωτότυπο έργο του, ότι έχει την ικανότητα, το δικαίωμα και την εξουσία να συμβληθεί και ότι δεν υπάρχει αξίωση τρίτου στη σύνθεση.

Ο δημιουργός αναθέτει στον εκδότη την διαχείριση των εξουσιών που απορρέουν απο το περιουσιακό του δικαίωμα σύμφωνα με το νόμο γιά τα έργα του.

Εάν ο εκδότης συμφωνήσει να καταβάλει προκαταβολή, συμφωνείται οτι η προκαταβολή θα μπορεί να επιστραφεί αποκλειστικά από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του δημιουργού.

Τα δικαιώματα απο έντυπες εκδόσεεις, δεν υπερβαίνουν το 10% της τιμής χονδρικής πώλησης στα πρώτα 200.000 αντίτυπα που πωλούνται στο εσωτερικό, όχι λιγότερο από 12% επί των πωλήσεων άνω των 200.000 και όχι λιγότερο από 15% επί των πωλήσεων πάνω από 500.000.

Ο εκδότης πληρώνει τον δημιουργό συνήθως το 50% των εισπράξεων ποσοστό που διαφοροποιείται για εισπράξεις εσωτερικού - εξωτερικού).

Ο δημιουργός μοιράζεται 50-50 με τον εκδότη το εισόδημα που προέρχεται από όλες τις άλλες πηγές - για παράδειγμα, τα μηχανικά δικαιώματα, τα δικαιώματα συγχρονισμού, τις μεταγραφές και λοιπές άδειες. Ο εκδότης μπορεί να εκπέσει τυχόν πληρωμές που καταβάλλονται σε πράκτορα συλλογής.

Ο εκδότης πρέπει να λάβει τη συγκατάθεση του δημιουργού προτού χορηγήσει άδεια χρήσης της σύνθεσης σε κινηματογραφική ταινία, διαφημιστικό ή θεατρικο-μουσική παράσταση ή για οποιαδήποτε άλλη νέα χρήση απειλείται προσβολή ηθικού δικαιώματος.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του δημιουργού εισπράττονται καλόπιστα απο τόν εκδότη και δεν χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό.

Εάν ο εκδότης, δεν καταφέρει να εξασφαλίσει ηχογράφηση της σύνθεσης για εμπορικούς σκοπούς, μέσα σε συγκεκριμένο αριθμό μηνών, η σύμβαση συνήθως τερματίζεται. Αν ο εκδότης μπορεί, πληρώνοντας ένα πρόσθετο ποσό, να εξασφαλίσει παράταση, καθορίζεται.

Ο εκδότης υποχρεούται να εκτυπώσει και να διαθέσει προς πώληση κανονικά αντίγραφα της σύνθεσης για πιάνο ή να παράσχει τέτοια αντίγραφα ή “οδηγούς” στο συγγραφέα.

Ο εκδότης πρέπει να καταβάλει στον συγγραφέα το 50% των προκαταβολών εξωτερικού που εισπράττει για μεμονωμένο τραγούδι ή ομάδα τραγουδιών του συγγραφέα.

Αν δεν τερματιστεί νωρίτερα βάσει άλλων διατάξεων, η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να είναι για οποιοδήποτε αριθμό ετών, αλλά όχι περισσότερο από "35 έτη από την πρώτη δημοσίευση εμπορικής ηχογράφησης της σύνθεσης”.

Όταν λήξει η σύμβαση, ο συγγραφέας αποκαθίσταται στα πλήρη δικαιώματά του στη σύνθεση.

Ο εκδότης παρέχει εκκαθαριστικό των δικαιωμάτων του συγγραφέα τουλάχιστον κάθε 6 μήνες. Ο τελευταίος μπορεί να ζητήσει έλεγχο των βιβλίων του εκδότη μετά από κατάλληλη ειδοποίηση.

Σε περίπτωση διαφωνίας, συμφωνείται η διαιτησία και τα αρμόδια δικαστήρια.

Ο εκδότης δεν μπορεί να εκχωρήσει (μεταβιβάσει ή να πουλήσει σε άλλο εκδότη) τη σύμβαση χωρίς τη συγκατάθεση του συγγραφέα (εκτός από την πώληση του πλήρους καταλόγου του εκδότη).

Ο συγγραφέας και ο εκδότης πρέπει να συμφωνήσουν για μελλοντικές χρήσεις - την εκμετάλλευση της σύνθεσης με τρόπο που δεν έχει προβλεφθεί (και επομένως δεν καλύπτεται ρητά από τη σύμβαση).

Be the first to respond!

Post a comment

  •